DZP.26.93.2024 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 4 części

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł DZP.26.93.2024 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 4 części
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Łódź
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 451113001 Roboty rozbiórkowe
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer przetargu 5414400