D/29/2024 Zakup drobnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł D/29/2024 Zakup drobnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Opole
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 17/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 337930005 Laboratoryjne wyroby szklane
331410000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
380000005 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
384000009 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
384360000 Wstrząsarki i akcesoria
Numer przetargu 5414366