Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej i zabezpieczenie wód powierzchniowych przed skażeniem w gminie Pokój

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej i zabezpieczenie wód powierzchniowych przed skażeniem w gminie Pokój
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Pokój
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 425111105 Pompy grzewcze
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
452520008 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
452331402 Roboty drogowe
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452155002 Toalety publiczne
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer przetargu 5414318