Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Namysłów
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 351200001 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
388200009 Urządzenia zdalnie sterowane
429600003 System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwa- rzający informacje
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452521267 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
660000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
713000001 Usługi inżynieryjne
713550001 Usługi pomiarowe
Numer wyniku 5414299