Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Lędziny
Data publikacji 2024-05-09
Data składania ofert 21/05/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452522000 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
452521274 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Numer korekty 5414280