Przebudowa DW nr 719 na odc. od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719.- nr 053/24

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa DW nr 719 na odc. od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719.- nr 053/24
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-05-09
Kod CPV 452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324604 Roboty sanitarne
Numer wyniku 5414279