W - wykonanie robót; Oddział Gdańsk; Kartuzy. Zainstalowanie szafki pomiarowej PS-Rs na słupie dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 220/10 w miejscowości Gołubie gm. Stężyca.; Stężyca gmina wiejska; Gołubie (wieś). 2401342

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł W - wykonanie robót; Oddział Gdańsk; Kartuzy. Zainstalowanie szafki pomiarowej PS-Rs na słupie dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 220/10 w miejscowości Gołubie gm. Stężyca.; Stężyca gmina wiejska; Gołubie (wieś). 2401342
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2024-05-08
Data składania ofert 16/05/2024, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer przetargu 5413658