Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Choczu

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja infrastruktury kulturalnej w Gminie Chocz - Gminny Ośrodek Kultury w Choczu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Chocz
Data publikacji 2024-05-08
Data składania ofert 23/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452150007 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Numer przetargu 5413374