„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Segment A przy ul. B. Czecha w Nowym Sączu wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa wiaty śmietnikowej, montaż obiektów małej architektury ”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Segment A przy ul. B. Czecha w Nowym Sączu wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa wiaty śmietnikowej, montaż obiektów małej architektury ”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nowy Sącz
Data publikacji 2024-05-08
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
Numer wyniku 5413372