Prace związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Pszczyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Grodzką w Jastrzębiu-Zdroju

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Prace związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. Pszczyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Grodzką w Jastrzębiu-Zdroju
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Jastrzębie-Zdrój
Data publikacji 2024-05-08
Data składania ofert 15/05/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453143004 Instalowanie infrastruktury okablowania
Numer korekty 5413347