Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Grudziądz
Data publikacji 2024-05-08
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer wyniku 5413308