MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKACH SZPITALA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKACH SZPITALA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-05-08
Kod CPV 453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453121008 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 5413284