Dostawa podzespołów do rozbudowy czteronożnego robota Boston Dynamics SPOT w ramach realizacji projektu CPR-IDUB/128/Z01/POB2/2023 dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW

Usługi reklamowe, marketingowe, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa podzespołów do rozbudowy czteronożnego robota Boston Dynamics SPOT w ramach realizacji projektu CPR-IDUB/128/Z01/POB2/2023 dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-05-08
Kod CPV 385400002 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Numer wyniku 5413271