Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach (jezdnia zachodnia)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach (jezdnia zachodnia)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kielce
Data publikacji 2024-05-08
Data składania ofert 24/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452332214 Malowanie nawierzchi
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
451130002 Roboty na placu budowy
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer przetargu 5413261