Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wielokanałowego zasilacza wysokiego napięcia dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego – postępowanie powtórzone.

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wielokanałowego zasilacza wysokiego napięcia dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego – postępowanie powtórzone.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2024-05-08
Kod CPV 310000006 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Numer wyniku 5413230