ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH nr GCR/10/ZP/2024

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH nr GCR/10/ZP/2024
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Tarnowskie Góry
Data publikacji 2024-05-08
Kod CPV 905240006 Usługi w zakresie odpadów medycznych
905244000 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
905242008 Usługi usuwania odpadów szpitalnych
Numer wyniku 5413214