Dostawa stanowisk integratorskich systemów automatyki domowej i budynkowej oraz rozproszonych sieci informatycznych w automatyce dla WEAIiIB - KC-zp.272-633/23

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa stanowisk integratorskich systemów automatyki domowej i budynkowej oraz rozproszonych sieci informatycznych w automatyce dla WEAIiIB - KC-zp.272-633/23
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2024-05-08
Kod CPV 384100002 Przyrządy pomiarowe
Numer wyniku 5413172