Przebudowa drogi powiatowej nr 5614S ul. Wolności w Bełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Szymochy do skrzyżowania z drogą wojewódzką 925

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 5614S ul. Wolności w Bełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Szymochy do skrzyżowania z drogą wojewódzką 925
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rybnik
Data publikacji 2024-05-08
Kod CPV 452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Numer wyniku 5413156