Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Świdnica
Data publikacji 2024-05-08
Data składania ofert 24/05/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
Numer korekty 5413108