Rozbiórka budynków gospodarczych i technicznych zlokalizowanych na działce nr 188/14 obręb Stare Objezierze, gm. Moryń, powiat gryfiński - postępowanie nr SZC.WOP.260.13.2024

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbiórka budynków gospodarczych i technicznych zlokalizowanych na działce nr 188/14 obręb Stare Objezierze, gm. Moryń, powiat gryfiński - postępowanie nr SZC.WOP.260.13.2024
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Szczecin
Data publikacji 2024-05-08
Data składania ofert 23/05/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
451111009 Roboty w zakresie burzenia
Numer przetargu 5413106