Dostawa materiałów i płynów do terapii nerkozastępczej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa materiałów i płynów do terapii nerkozastępczej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kraków
Data publikacji 2024-05-08
Kod CPV 331810002 Urządzenia do terapii nerkowej
331815007 Wyroby do terapii nerkowej
331815100 Płyny do terapii nerkowej
Numer wyniku 5413081