Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Polanica-Zdrój oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Polanica-Zdrój oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji dolnośląskie
Data publikacji 2024-02-22
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905330002 Usługi gospodarki odpadami
905132008 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
Numer wyniku 5272108