Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych oraz dzierżawa Laboratoryjnego Systemu Informatycznego

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie biochemii, immunochemii, parametrów krytycznych oraz dzierżawa Laboratoryjnego Systemu Informatycznego
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji małopolskie
Data publikacji 2024-02-22
Data składania ofert 25/03/2024, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 302300000 Sprzęt związany z komputerami
336965000 Odczynniki laboratoryjne
384340006 Analizatory
722600005 Usługi w zakresie oprogramowania
Numer przetargu 5272065