Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki - granica województwa.”

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki - granica województwa.”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji warmińsko-mazurskie
Data publikacji 2024-02-22
Data składania ofert 25/03/2024, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
713240005 Usługi mierzenia ilości
713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
713154003 Usługi inspekcji budowlanej
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
794160003 Usługi public relations
Numer przetargu 5272064