Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy 18F-FDG oraz zastawów do negatywnej i pozytywnej selekcji komórek przy pomocy urządzenia CliniMacs dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów wykorzystywanych do syntezy 18F-FDG oraz zastawów do negatywnej i pozytywnej selekcji komórek przy pomocy urządzenia CliniMacs dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji śląskie
Data publikacji 2024-02-22
Data składania ofert 26/03/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 336964009 Odczynniki izotopowe
336963008 Odczynniki chemiczne
Numer przetargu 5272060