Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 14 powstającymi w Zakładzie „Czajka” w ilości maksymalnej 3 000 Mg z podziałem na zadania

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 14 powstającymi w Zakładzie „Czajka” w ilości maksymalnej 3 000 Mg z podziałem na zadania
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji mazowieckie
Data publikacji 2024-02-22
Data składania ofert 01/03/2024, Godzina 10:45
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 905330002 Usługi gospodarki odpadami
905120009 Usługi transportu odpadów
Numer przetargu 5272052