Świadczenie usług usuwania awarii oraz przeglądów konserwacyjno – serwisowych systemów klimatyzacji zlokalizowanych w Centrum Kompetencyjnym Wsparcia Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Karolewskiej 41

Usługi naprawcze i konserwacyjne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Świadczenie usług usuwania awarii oraz przeglądów konserwacyjno – serwisowych systemów klimatyzacji zlokalizowanych w Centrum Kompetencyjnym Wsparcia Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Karolewskiej 41
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji łódzkie
Data publikacji 2024-02-22
Kod CPV 507300001 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
507100005 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
Numer wyniku 5272051