Ul. Kościelna 2, Modra 29, Osiedle 3, Zawiejska 13, Tarniny 29 i 31 - Opracowanie dokumentacji w ramach zadania ECO Synergy Gdańsk- Instrument ELENA

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Ul. Kościelna 2, Modra 29, Osiedle 3, Zawiejska 13, Tarniny 29 i 31 - Opracowanie dokumentacji w ramach zadania ECO Synergy Gdańsk- Instrument ELENA
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji pomorskie
Data publikacji 2024-02-22
Kod CPV 716000004 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
713519105 Usługi geologiczne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713140002 Usługi energetyczne i podobne
713143005 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
712500005 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 5272050