Sukcesywne (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez firmy Affinity Biosciences, Biomol, Biorbyt, Cayman Chemical, Clontech, EIAab, Jackson IR, ScienCell, STEMCELL, Takara, Vector Laboratories dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sukcesywne (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez firmy Affinity Biosciences, Biomol, Biorbyt, Cayman Chemical, Clontech, EIAab, Jackson IR, ScienCell, STEMCELL, Takara, Vector Laboratories dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji małopolskie
Data publikacji 2024-02-22
Kod CPV 336960005 Odczynniki i środki kontrastowe
336965000 Odczynniki laboratoryjne
336963008 Odczynniki chemiczne
Numer wyniku 5272021