Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia budowy na Zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – odcinek C – odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki: - Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130, - Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900” w okresie realizacji robót ...

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia budowy na Zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – odcinek C – odcinek od m. Przywidz do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki: - Odcinek C1: od km 26+875 do km 33+130, - Odcinek C2: od km 33+130 do km 38+900” w okresie realizacji robót ...
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji pomorskie
Data publikacji 2024-02-22
Data składania ofert 25/03/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
Numer przetargu 5271976