Rozbudowa ulicy Lwowskiej, rozbudowa drogi do strzelnicy, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej w Zamościu

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa ulicy Lwowskiej, rozbudowa drogi do strzelnicy, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej w Zamościu
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji lubelskie
Data publikacji 2024-02-22
Data składania ofert 14/03/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Numer przetargu 5271930