Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów powstających w procesie termicznego przetwarzania odpadów w ZTPO w Kr

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów powstających w procesie termicznego przetwarzania odpadów w ZTPO w Kr
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji małopolskie
Data publikacji 2024-02-22
Kod CPV 905330002 Usługi gospodarki odpadami
905200008 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
905130006 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
905134000 Usługi usuwania pyłu
905120009 Usługi transportu odpadów
Numer wyniku 5271925