Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin- granica województwa

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin- granica województwa
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji łódzkie
Data publikacji 2024-02-22
Data składania ofert 04/04/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer przetargu 5271918