Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych

Gospodarka odpadami

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Płużnica
Data publikacji 2024-02-22
Data składania ofert 28/02/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 906500008 Usługi usuwania azbestu
Numer przetargu 5271860