Budowa i remont infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę- zbiornik wyrównawczo-zapasowy wody czystej Góry wraz z instalacjami: wodociągową i elektryczną oraz agregatem prądotwórczym.”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa i remont infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę- zbiornik wyrównawczo-zapasowy wody czystej Góry wraz z instalacjami: wodociągową i elektryczną oraz agregatem prądotwórczym.”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gromnik
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 11/03/2024, Godzina 09:45
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452324549 Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Numer przetargu 5271816