W - wykonanie robót; Oddział Gdańsk; Tczew. Rozbudowa linii kablowej nn, YAKXS 4x120, KRSN-P2, DT-13675, ETAP II (zakres ograniczony),; Kolbudy gmina wiejska; Bąkowo (osada)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł W - wykonanie robót; Oddział Gdańsk; Tczew. Rozbudowa linii kablowej nn, YAKXS 4x120, KRSN-P2, DT-13675, ETAP II (zakres ograniczony),; Kolbudy gmina wiejska; Bąkowo (osada)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gdańsk
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 01/03/2024, Godzina 08:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer przetargu 5271804