Wykonanie robót budowlano-montażowych w miejscowości: 1. Wólka Czerwińska, gm. Czerwin, dz. nr 59/5; 2. Piski, gm. Czerwin, dz. nr 46/1; 3. Malinowo Nowe, gm. Czerwin, dz. nr 277; 4. Napiórki Butne, gm. Rzewnie, dz. nr 53/23, 53/25; 5. Długołęka Wielka, gm. Młynarze, dz. nr 151/2.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg niepubliczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie robót budowlano-montażowych w miejscowości: 1. Wólka Czerwińska, gm. Czerwin, dz. nr 59/5; 2. Piski, gm. Czerwin, dz. nr 46/1; 3. Malinowo Nowe, gm. Czerwin, dz. nr 277; 4. Napiórki Butne, gm. Rzewnie, dz. nr 53/23, 53/25; 5. Długołęka Wielka, gm. Młynarze, dz. nr 151/2.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 07/03/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer przetargu 5271512