Przyłączenie do sieci 3 zadań przyłączeniowych na terenie: Część 1 - RE Tomaszów Lub. - Elektrownia fotowoltaiczna w m. Suszów, gm. Dołhobyczów, Część 2 - RE Zamość – Elektrownia fotowoltaiczna w m. Karolówka, gm. Frampol, Część 3 - RE Chełm – Elektrownia fotowoltaiczna w m. Chromówka, gm. Ruda-Huta, realizowanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg niepubliczny
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przyłączenie do sieci 3 zadań przyłączeniowych na terenie: Część 1 - RE Tomaszów Lub. - Elektrownia fotowoltaiczna w m. Suszów, gm. Dołhobyczów, Część 2 - RE Zamość – Elektrownia fotowoltaiczna w m. Karolówka, gm. Frampol, Część 3 - RE Chełm – Elektrownia fotowoltaiczna w m. Chromówka, gm. Ruda-Huta, realizowanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Zamość
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 06/03/2024, Godzina 11:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer przetargu 5271480