Szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych w uprawach ...

Pielęgnacja terenów zielonych

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych w uprawach ...
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Szczecin
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 771000001 Usługi rolnicze
Numer wyniku 5271465