Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Nieborów
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 452331426 Roboty w zakresie naprawy dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5271462