Utrzymanie, eksploatacja, naprawa, konserwacja i obsługa ujęć wody, sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy Stary Zamość

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Utrzymanie, eksploatacja, naprawa, konserwacja i obsługa ujęć wody, sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy Stary Zamość
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Stary Zamość
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 29/02/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 411100003 Woda pitna
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
452321003 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
452321508 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
452321522 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
508000003 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
507600000 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
505100003 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
655000008 Odczyty liczników
651000004 Usługi przesyłu wody i podobne
651300003 Obsługa stacji wody
651200000 Obsługa zakładów oczyszczania wody
651100007 Przesył wody
651110004 Przesył wody pitnej
799930001 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
799931002 Usługi zarządzania urządzeniami
907339003 Uzdatnianie lub oczyszczanie wód gruntowych
Numer przetargu 5271461