Modernizacja ulicy Pionierów i budowa ulicy Rubinowej

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja ulicy Pionierów i budowa ulicy Rubinowej
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Olsztynek
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 5271452