Bieżące utrzymanie, remont oraz budowa studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2024 r.

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Bieżące utrzymanie, remont oraz budowa studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2024 r.
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Tychy
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 07/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Kod CPV 452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
906400005 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
Numer przetargu 5271450