Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kielce
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 01/03/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453174006 Instalowanie urządzeń filtrujących
452625006 Roboty murarskie i murowe
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451130002 Roboty na placu budowy
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
511121001 Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712510002 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer korekty 5271417