Sukcesywne dostawy podrobów wieprzowych do Zakładu Karnego w Czarnem oraz Zakładu Karnego w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie w okresie od 01.09.2023 r. do 31.01.2024 r

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sukcesywne dostawy podrobów wieprzowych do Zakładu Karnego w Czarnem oraz Zakładu Karnego w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie w okresie od 01.09.2023 r. do 31.01.2024 r
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Czarne
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 151317002 Przetwory mięsne
151311343 Kaszanka i inne wędliny krwiste
151140000 Podroby
Numer wyniku 5271408