„Budowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Korczewie”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Korczewie”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Korczew
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 06/03/2024, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454430004 Roboty elewacyjne
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453311100 Instalowanie kotłów
453240004 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
453230007 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
453210003 Izolacja cieplna
453160005 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
453157005 Instalowanie stacji rozdzielczych
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453143200 Instalowanie okablowania komputerowego
453123206 Montaż anten telewizyjnych
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452300008 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451120005 Roboty w zakresie usuwania gleby
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112206 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Numer korekty 5271402