Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniami o stałej konstrukcji przy placówkach oświatowych w Chełmie

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniami o stałej konstrukcji przy placówkach oświatowych w Chełmie
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Chełm
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 07/03/2024
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Sprostowania do zamówienia
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
452122204 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
452122211 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer przetargu 5271376