Wykonanie badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich woj. podkarpackiego w roku 2024 wraz z analizą wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ochrona środowiska

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich woj. podkarpackiego w roku 2024 wraz z analizą wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Rzeszów
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 907145000 Usługi kontroli jakości środowiska
Numer wyniku 5271374