Wykonanie inwestycji pn.: Część 1 –Budowa drogi dla rowerów w ul. WarszawskiejCzęść 2 – Uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu - Wenedów i Sanguszki Część 3 –Bezpieczne i zielone ulice Warszawy(...)

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Korekta
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Wykonanie inwestycji pn.: Część 1 –Budowa drogi dla rowerów w ul. WarszawskiejCzęść 2 – Uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu - Wenedów i Sanguszki Część 3 –Bezpieczne i zielone ulice Warszawy(...)
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2024-02-21
Data składania ofert 26/02/2024, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania

Dostępne dla zalogowanych

Dotyczy zamówienia
Kod CPV 452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332922 Instalowanie urządzeń ochronnych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451113001 Roboty rozbiórkowe
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer korekty 5271372