MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELNO W GMINIE GRUNWALD – ETAP I”

Roboty budowlane

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELNO W GMINIE GRUNWALD – ETAP I”
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Gierzwałd
Data publikacji 2024-02-21
Kod CPV 323220006 Urządzenia multimedialne
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
Numer wyniku 5271371